Projectontwikkelaar wil straatverlichting VOORHAVEN zelf betalen

De Gentse projectontwikkelaar Locus Developments stelt ten einde raad voor om de straatverlichting aan de kade van de beschermde Voorhaven aan de Muide te Gent zelf te betalen. Dit voorstel komt er na aanslepende gesprekken en grote stiltes waarbij nu blijkt dat de Stad Gent niet wil afstappen van het plaatsen van klassieke straatverlichting. De sfeervolle verlichting van de loodsen wordt volledig tenietgedaan. Notabene een expliciete voorwaarde van de Stad Gent voor de bouwvergunning voor de renovatie van LOODS 23. Men legt opnieuw de historische en beschermde context van het grootste beschermde stadsgezicht van Gent naast zich neer. Initieel was De Stad Gent wel gewonnen voor het voorstel van Locus.

De Voorhaven, niet echt belangrijk voor de Stad Gent?

Aan de Voorhaven in de wijk De Muide te Gent, worstelen bouwpromotor Locus en verontwaardigde buurtbewoners al jaren met het stadsbestuur, ondertussen wel geruggesteund door de meer dan 500 leden van vzw De Voorhaven. Het begon allemaal met de ‘kasseien-oorlog’. Politici dachten de beschermde kasseien zonder tegenkanting te kunnen vervangen door asfalt, zonder rekening te houden met het beschermingsbesluit van 1996. Bewoners stapten naar de rechtbank, kregen gelijk, en de kasseien kwamen terug (hierover verschijnt er trouwens deze week een artikel in Knack).

Vandaag wil de Stad Gent opnieuw de historische context naast zich neer leggen. 

De feiten

De Voorhaven is het grootste beschermde stadsgezicht van Gent en zowat de best bewaarde 19de eeuwse haven in Europa, nog gebouwd door toenmalig stadsarchitect Emile Braun. De site telt 15 monumenten waaronder de drie overblijvende 19de eeuwse katoenloodsen 20, 22 en 23 die momenteel gerenoveerd worden door Locus. 
Vzw De Voorhaven en bouwpromotor Locus pleit voor aangepaste straatverlichting: de Shuffle (zie foto’s in bijlage). Een kaai in een beschermd stadsgezicht is geen ‘gewone straat’. We volgen voor de verlichting dus graag het internationaal gelauwerde Gentse lichtplan van de Stad Gent (ontving de City-People-Light-Award en Guide Michelin prijst nadrukkelijk dit Lichtplan) en waarin ook de loodsen werden opgenomen. We trekken dezelfde mooie lichtsfeer van de binnenstad door naar beschermde De Voorhaven. 
De Stad Gent gaat oorspronkelijk mee in het voorstel van Locus, maar kiest uiteindelijk voor een klassieke straatverlichting. 
Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, heeft al toegezegd om dit samen opnieuw te bekijken. 

RIK LAMMERTYN, vzw De Voorhaven: ‘De buurt heeft regelmatig te kampen met overlast van hangjongeren en drugdealers. De verlichtingspalen die Locus voorstelt laten toe om camera’s te integreren en hebben wifi-aansluitingen. Dit zou een hele verbetering zijn voor het veiligheidsgevoel in onze buurt!’

De argumenten voor en tegen (gedetailleerd overzicht op aanvraag beschikbaar)
De verlichting die Locus voorstelt brengt een verhoogde veiligheid (camera, luidspreker, wifi, …), maakt laden van elektrische fietsen mogelijk en is door de sobere stijl optimaal in harmonie met de omgeving. Het is bovendien de ideale verlichting voor deze historische site omdat het verwijst naar de oorspronkelijke gaslantaarns, toelaat de beschermde monumenten te bekijken zonder te verblinden, op de historisch correcte plaats kan geplaatst worden en de historische ritmiek van de loodsen respecteert. Dit alles blijkt onmogelijk met het armatuur dat De Stad Gent voorstelt. 

Conclusie?
De beslissing lijkt makkelijk. Natuurlijk het voorstel van Locus. Dat was ook de conclusie van alle partijen op een avondvergadering ter plekke reeds in september 2016 met simulaties van de verschillende verlichtingen en inplantingen. Zowat iedereen was voorstander van het voorstel van Locus. Dit werd echter achteraf teruggedraaid, zonder inhoudelijke verklaring. Verdere gesprekken bleken onmogelijk en nieuwe, historische documentatie die werd doorgestuurd door Locus, werd niet behandeld. 

ANN VAN GYSEL, Locus Developments: ‘We brengen dit naar buiten om een laatste poging te ondernemen de aandacht van De Stad Gent te trekken. We zijn inderdaad een atypische projectontwikkelaar en weigeren mee te stappen in ‘slechte’ beslissingen. Daar zijn we steeds al in geslaagd. We zijn alleen actief op de Muide en nauw geconnecteerd met de buurt. We wonen en werken hier dan ook al meer dan 25 jaar. Nog nooit kregen we één bezwaarschrift vanuit de buurt. Maar de Stad Gent vindt ons lastposten. Misschien omdat we steeds gaan voor de beste oplossing voor deze prachtige wijk in plaats van de gemakkelijkste?’

Locus wil met dit persbericht en publieke aandacht nog een laatste poging ondernemen om De Stad Gent rond de tafel te brengen, om zo samen met het agentschap Onroerend Erfgoed een constructieve oplossing uit te werken.